Privacy verklaring

Keurmerk webwinkel sjalenwebshop

Wij voeren een stringent beleid op het punt van de bescherming en bewaking van de privacy van onze klanten. 

De webshop registreert alleen de strikst noodzakelijke gegevens die nodig zijn voor de werking van de sieraden website. Zoals: adres (nodig voor verzenden van de bestelling), telefoonnummer (mocht er iets verkeerd gaan), e-mail adres (inlognaam) en wachtwoord. Er worden door de website nooit bank- / creditcardgegevens opgeslagen. Het kan wel zijn dat die in het betaalproces gevraagd worden maar dan betreft het een externe payment provider die de afhandeling van Ideal, Mistercash, Directebanking (alle drie door de payment provider Mollie) of Paypal voor rekening nemen. 

Bank en rekening gegevens worden niet in de database van de website opgeslagen.

Gegevens van klanten worden nooit doorverkocht of ter beschikking gesteld aan andere organisaties!

Uitgangspunt voor ons privacybeleid is dat alle in de site opgenomen persoonlijke, bedrijfs- of andere informatie, niet worden verkocht, ge(re)presenteerd en/of gedistribueerd, dan uitsluiten na toestemming van de klant. De informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die de klanten ermee hebben beoogd.

Onder persoonlijke informatie verstaan we:
- alle informatie die direct of indirect herleidbaar is tot natuurlijke personen.

Onder bedrijfsinformatie verstaan we:
- alle informatie die betrekking heeft op bedrijven, instellingen of andersoortige organisaties.

Beveiliging van gegevens: De webshop verplicht zich tegenover haar deelnemers en bezoekers alles te doen wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt om te waarborgen, dat misbruik van de in de webshop opgenomen informatie door derden wordt tegengegaan.

Ondanks onze voorzorg willen we er u wel nadrukkelijk op wijzen dat wachtwoorden (versleutel opgeslagen in onze database) bijvoorkeur niet hergebruikt moeten worden.

Contactinformatie :
Asiera
De Gast 78
9801 AH Zuidhorn
Tel: 0594-505908
email: info@sjalenwebshop.nl


Kamer van Koophandel nr 02094401
Bankrekeningnummer:  NL28 KNAB 0255 5787 84


Recent bekeken

Geen artikelen